Carmen

MiniCAR

Mały program, ale wielki skok jakości zarządzania małymi flotami

MiniCAR

Mały program, ale wielki skok jakości zarządzania małymi flotami

MiniCAR
MiniCAR_icon

System MiniCAR to oparte na doświadczeniach CARMENA rozwiązanie dla małych flot samochodowych – dla firm posiadających floty pojazdów od kilku do kilkudziesięciu pojazdów.

MiniCAR ukierunkowany jest na zarządzanie operacyjne posiadanymi pojazdami i analizę kosztów.

Moduł Pojazdy

To podstawowy moduł systemu Carmen. Zadaniem modułu jest ewidencja pojazdów oraz historia ich użytkowania (drukowanie protokołów przekazania w własnymi regulaminami użytkowania pojazdów w firmie).

Moduł Użytkownicy

Zadaniem modułu jest ewidencja danych podstawowych dotyczących użytkowników pojazdów.

Moduł Koszty

Moduł umożliwia rejestrację kosztów eksploatacji pojazdów z podziałem na rodzaje wraz z odnotowaniem stanu licznika i daty operacji.

Moduł Import kosztów

Moduł umożliwia import kosztów wg dostępnego w systemie formatu. Podczas importu koszty przypisywane są do pojazdów, pracowników, rodzajów kosztów.

Moduł Opony

Moduł opony umożliwia rejestrację aktualnie zainstalowanych opon, opon sezonowych oraz kosztów związanych z oponami (np. zakupu, wymian, napraw).

Moduł Polisy i szkody

Moduł, umożliwia rejestracją polis, kontrolą ich ważności oraz ewidencję szkód.

Moduł Analizy kosztów

Umożliwia analitykę kosztów użytkowania pojazdów zgodnie z rodzajami kosztów zdefiniowanych z systemie.

Moduł Certyfikaty

Moduł przypomina o zbliżających się terminach badania technicznego oraz UDT, przeglądu okresowego, kończących się ważnościach polis OC i AC.

Moduł Zadania

Moduł rejestrację i kontrolę wykonania zadań definiowanych przez operatora.

Moduł Mandaty

Moduł umożliwia ewidencję mandatów

System działa w trybie SaaS (zainstalowany na naszych serwerach z dostępem przez przeglądarkę WWW).