Carmen

Carmen SaaS

Używaj systemu bez angażowania własnych informatyków

Carmen SaaS

Używaj systemu bez angażowania własnych informatyków

Carmen SaaS
SaaS

CARMEN SaaS (od angielskiego Software as a Service) to rozwiązanie biznesowe, w którym użytkownik otrzymuje działający, skonfigurowany do jego potrzeb system bez potrzeby zagłębiania się w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną i zapleczem technicznym związanym z utrzymaniem systemu we własnej firmie. Pozbywa się obowiązków instalacji, zarządzania i aktualizacji systemu. Carmen pracuje w naszej, dedykowanej do tego celu infrastrukturze. Całość obowiązków zarządzania sprzętem i oprogramowaniem przejmujemy my, jako dostawca usługi.

Proces wdrażania trwa bardzo krótko, użytkownik szybko rozpoczyna pracę z Carmenem i ma zawsze do dyspozycji najnowszą wersję oprogramowania pracującą na odpowiednim sprzęcie.

Niezależnie od usługi SaaS prowadzimy hosting licencjonowanych systemów Carmen na naszych serwerach. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa licencyjne, zapomina jednak o infrastrukturze i zapleczu technicznym związanym z utrzymaniem systemu we własnych zasobach.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Internetu.