Carmen

Systemy Carmen

Wybierz system do własnych potrzeb

Systemy Carmen

Wybierz system do własnych potrzeb

Oferujemy systemy służące do: zarządzania flotą pojazdów, telefonami komórkowymi, stacjonarnymi i urządzeniami oraz  wspomagające zarządzanie biurem. Uzupełnieniem dla nich są: aplikacja WWW oraz aplikacja mobilna, które ułatwiają użytkownikom pojazdów i telefonów oraz ich przełożonym dostęp do danych oraz wykonywanie czynności operacyjnych.

Tworzymy również systemy dedykowane oparte na Carmenie będące złożonymi rozwiązaniami nastawionymi na zarządzanie parkami maszyn i pojazdów, oraz na integrację z innymi systemami działającymi w firmie (w szczególności z systemem finansowym, kadrowym oraz magazynowym).

Oferujemy systemy służące do: zarządzania flotą pojazdów, telefonami komórkowymi, stacjonarnymi i urządzeniami oraz  wspomagające zarządzanie biurem. Uzupełnieniem dla nich są: aplikacja WWW oraz aplikacja mobilna, które ułatwiają użytkownikom pojazdów i telefonów oraz ich przełożonym dostęp do danych oraz wykonywanie czynności operacyjnych.

Tworzymy również systemy dedykowane oparte na Carmenie będące złożonymi rozwiązaniami nastawionymi na zarządzanie parkami maszyn i pojazdów, oraz na integrację z innymi systemami działającymi w firmie (w szczególności z systemem finansowym, kadrowym oraz magazynowym).

Carmen
Standard
Standard

jest kompleksowym, wielomodułowym narzędziem do zarządzania i kontroli floty pojazdów własnych (w tym pojazdów leasingowanych lub wynajmowanych) oraz wziętych w zarządzanie.

Carmen Phoneman
Phonemane

jest modułowym systemem stanowiącym kompleksowe narzędzie do zarządzania telefonią komórkową i stacjonarną, urządzeniami telefonicznymi oraz wyposażeniem pracowników i biur.

Carmen
SaaS
SaaS

(od angielskiego Software as a Service) to rozwiązanie biznesowe, w którym użytkownik otrzymuje działający, skonfigurowany do jego potrzeb system.

MiniCAR
MiniCAR_icon

to oparte na doświadczeniach CARMENA rozwiązanie dla małych flot
samochodowych – dla firm posiadających floty pojazdów od kilku do kilkudziesięciu
pojazdów.

Carmen
Standard
Standard

jest kompleksowym, wielomodułowym narzędziem do zarządzania i kontroli floty pojazdów własnych (w tym pojazdów leasingowanych lub wynajmowanych) oraz wziętych w zarządzanie.

Prowadzi ewidencję floty, nadzór nad kosztami eksploatacyjnymi i czynnościami operacyjnymi, importuje faktury kosztowe, m.in. paliwowe, serwisowe, leasingowe, polisy. Umożliwia wykonywania analiz, raportów oraz zestawień na wielu płaszczyznach.

Carmen
Phoneman
Phonemane

jest modułowym systemem stanowiącym kompleksowe narzędzie do zarządzania telefonią komórkową i stacjonarną, urządzeniami telefonicznymi oraz wyposażeniem pracowników i biur.

Prowadzi ewidencję numerów, aparatów, komputerów oraz nadzoruje koszty, importuje zasoby (numery, aparaty) oraz faktury billingowe. Umożliwia wykonywania analiz, raportów oraz zestawień.

Carmen
SaaS
SaaS

(od angielskiego Software as a Service) to rozwiązanie biznesowe, w którym użytkownik otrzymuje działający, skonfigurowany do jego potrzeb system.

Użytkownik tego systemu nie musi zagłębiać się w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną i zapleczem technicznym związanym z utrzymaniem systemu we własnej firmie.

Carmen
MiniCar
MiniCAR_icon

to oparte na doświadczeniach CARMENA rozwiązanie dla małych flot
samochodowych – dla firm posiadających floty pojazdów od kilku do kilkudziesięciu
pojazdów.

MiniCAR ukierunkowany jest na zarządzanie operacyjne posiadanymi pojazdami i
analizę kosztów.